Emma Tegling, universitetslektor i reglerteknik vid Lunds universitet, är en av de unga talanger som lockats tillbaka till Sverige, tack vare WASP-programmet. “Det var ett enkelt val, forskningen i här i Lund, vid KTH där jag doktorerade, och de övriga WASP-universiteten ligger i den absoluta täten inom mitt område”, intygar hon.

Fokus för Emma Teglings forskning ligger på att beskriva designen av stora komplicerade nätverkssystem och hur vi kan få dem att bete sig som vi önskar. När världen blir allt mer sammanlänkad blir det allt viktigare att förstå vad som händer i systemen när en förändring sker i någon del. Att det får konsekvenser för hela nätverket vet vi, men det är svårt att förutse exakt var och vad som förändras. Det gäller särskilt stora nätverk, som kraftnät, telekommunikation eller trafiknät, men även i ekonomiska och sociala system.

“Vi tänker sällan på hur komplicerade systemen är. Blockkedjorna är bra exempel på hur stora system länkas samman över hela världen. Ju mer komplext ett system blir desto viktigare är det att förstå de fundamentala funktionerna och hur vi kan styra hela nätverket. Målet är förutsägbara, pålitliga och säkra nätverkssystem”.

Bygger upp ny forskargrupp

Emma Tegling lockades från Massachusetts Institute of Technology, MIT, till Lund mitt under pandemin och har sedan i januari 2021 börjat bygga upp en forskargrupp. Just nu finns en postdoktor på plats och tre doktorander, två inom WASP och en inom ELLIIT, en av regeringens strategiska forskningssatsningar inom informationsteknik där bland andra universiteten i Lund och Linköping ingår. Fler rekryteringar är på gång, framför allt knutna till WASP-initiativet NEST – en storsatsning på multidisciplinära forskningsmiljöer inom WASP som karakteriseras av nyskapande, excellens, synergi och teams, NEST.

Emma Tegling är en viktig kugge i ett av de nio NEST-initiativen där det handlar om lärande om nätverk, ’Learning in Networks: Structure, Dynamics, and Control’, och som leds från KTH.

På grund av pandemin sker samarbetet inom WASP just nu mest via handledningen av doktoranderna, hon har även hunnit klämma in en föräldraledighet.

“Målet är självklart att samarbeta mer med övriga forskare inom WASP. Världen har visserligen blivit lite mindre under pandemin, tack vare att de digitala mötesplattformarna utvecklats snabbt, men verkliga samarbeten kräver att man träffas och knyter personliga kontakter”.

Hon intygar att såväl WASP:s industridag på senhösten som den efterföljande vinterkonferensen, som båda var digitala, gav mersmak.

Internationella utbyten

Emma Tegling befinner sig i början av sin forskarkarriär, men har redan en bred internationell erfarenhet. Doktorsavhandlingen skrev hon klart på KTH 2019, men har under studietiden tillbringat veckor och månader på University of Newcastle i Australien, University of California i Santa Barbara, John Hopkins University i Baltimore och California Institute of Technology, i Pasadena. Som postdoktor kom hon sedan till MIT, Cambridge. Direkt efter civilingenjörsexamen i teknisk fysik 2013 var hon också anställd på bland annat Ericsson i Stockholm.

Framför allt från MIT och Santa Barbara tar hon med sig insikten om hur viktigt det är att våga slå sig för bröstet och tala om för omvärlden att vi är bra, att vi befinner oss i forskningens elitklass.

“I Sverige vill vi vara mera jämlika, men inom området autonoma system och AI ligger vi ju i framkant internationellt och har goda skäl att tala om det både för våra studenter och för omvärlden”.

Det internationella utbytet har varit centralt i hennes karriär så här långt och hon imponeras av hur öppna och välkomnande forskare är för besökare med nya idéer.

“Det jag också imponerades av på MIT var den stora öppenheten mot andra fält, från samma projekt kunde komma såväl tekniska resultat som ekonomiska och samhällsvetenskapliga. Det fanns ett stort ömsesidigt och respektfullt samarbete som jag tror att vi har en del att lära av”.

Brygga mellan akademi och industri

Emma Tegling har erfarenhet från att arbeta inom industrin, men ännu inte av forskningssamarbeten. Hon hoppas att WASP-alumner ute i företagen kan hjälpa till att överbrygga den språkförbistring som finns mellan industri och akademi, där ord och begrepp ibland används på helt olika vis.

“Industrisamarbeten är nytt för mig, men något jag ser fram emot. Det handlar om god kommunikation eftersom vi har många gemensamma intressen och mål”.

Ett stort gemensamt intresse är utvecklingen av säkra, pålitliga och förutsägbara nätverk, som med tiden blir allt större och allt mer komplexa.

“Det jag brinner för är att hitta resultat som går emot vår intuition och att förklara och förmedla dem. Det jag och min forskargrupp kan bidra med i WASP är en ökad förståelse för interaktionen mellan olika subsystem i de storskaliga systemen. Vi hoppas att resultaten kommer till nytta i utvecklingen av tekniska system, men också ökar vår förståelse för hur systemen påverkar människor och samhället”.

 


Publicerad: 2022-06-03

Senaste nyheterna

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings