Industriellt samarbete

Samverkan mellan akademi och näringsliv är av avgörande betydelse för kunskapsöverföring från forskning och utveckling till samhället i stort. Inom ramen för WASP finns ett antal instrument som främjar detta.

WASP skapar en robust kunskapsbas för industrin genom att utbilda de bästa doktoranderna inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Programmet erbjuder kurser och forskningsaktiviteter av hög industriell relevans.

WARA: Genom forskningsarenor (WARA) bidrar företag med avancerade tekniska plattformar, som normalt inte är tillgängliga för akademisk forskning. Arenorna är viktiga mötesplatser för akademiska forskare och industripartners.

Industridoktorander: En industridoktorand genomför en forskarutbildning och är samtidigt anställd på ett företag med betydande forskningsverksamhet i Sverige.

Nätverk och studiebesök:  Inom ramen för forskarskolan genomförs kontinuerligt studiebesök på olika företag.

Företagsrepresentanter deltar också regelbundet i evenemang som WASP arrangerar samt i forskarskolans aktiviteter.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings