Vision och uppdrag

Excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Artificiell intelligens och autonoma system är vetenskapligt utmanande teknologier som med stor sannolikhet kommer att förändra samhället och industrin i grunden. Svensk industri har en stark grund inom systemteknik, men för att Sverige ska kunna förbli konkurrenskraftigt inom detta område krävs forskning och kompetensuppbyggnad, där WASP spelar en nyckelroll.

Forskningsprogrammet inom WASP omfattar artificiell intelligens, samverkande fordon, robotar och komplexa mjukvaruintensiva system med intelligens för att uppnå autonomi i interaktioner med människor.

Mjukvara, modeller och algoritmer utgör en betydande del inom utvecklingen av dagens moderna teknik, däribland autonoma system. Det finns därför ett stort behov av att arbeta med hanteringen av detta för att säkerställa funktionalitet och minska utvecklingskostnaderna.

Vision och uppdrag

Vision
Excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara, till gagn för Sveriges industri och samhälle.

Mission
Bygga en världsledande plattform för akademisk forskning som samverkar med ledande företag och aktörer i Sverige för att utveckla kunskap och kompetens för framtiden.

Strategiska instrument

Våra strategiska instrument är utformade för att uppnå inflytande, förnyelse och expansion. Syftet är att möta utmaningarna inom forskning, kompetensuppbyggnad och strategisk relevans. Instrumenten är:

Ett forskningsprogram med syfte att bygga en bred ämnesbas och samtidigt driva spjutspetsforskning.

Ett internationellt rekryteringsprogram för att både förstärka befintliga områden i Sverige och etablera nya forskningsområden. Rekryteringsprogrammet vänder sig till såväl framstående yngre forskare som etablerade experter. WASP erbjuder därför generösa rekryteringspaket som är attraktiva med internationella mått.

En nationell forskarskola i nära samverkan med svensk industri med syfte att höja kunskapsnivån inom våra ämnen i Sverige. Forskarskolan har som mål att utbilda 600 nya doktorander, varav minst 150 industridoktorander. (länk Forskarskolan)

Arenor för forskning och demonstration, där våra industripartners bidrar med avancerade tekniska plattformar, som normalt inte är tillgängliga för akademisk forskning. Huvudsyftet är att öka värdet och relevansen av forskningen genom att förstärka och främja samarbeten mellan akademi och industri.

Internationalisering genom partnerskap och utbyten med ett antal olika universitet.

Kommunikation, evenemang och nätverkande. Målet är dels ökad samverkan inom WASP, dels att kommunicera forskningen bredare till akademi, näringsliv och samhälle. 

 

Långsiktig strategi

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings