Artificiell intelligens

Forskningen kring artificiell intelligens inom WASP består av två delar: WASP-AI/MLX, med fokus på maskininlärning och WASP-AI/MATH, som handlar om de matematiska grunderna bakom AI.

Forskningsämnena inom WASP-AI/MLX omfattar maskininlärning, djupinlärning och förklarbar AI (eXplainable AI/XAI). Maskininlärning och djupinlärning är områden inom AI där datorer tränas att förstå och hantera stora mängder data, för att i nästa steg självständigt kunna lösa uppgifter. Användningsområden är exempelvis självkörande bilar, bildigenkänning och sociala medier. Förklarbar AI innebär att de maskininlärningsmodeller som används är baserat på algoritmer där människan kan spåra och förstå bakgrunden till de beslut och förutsägelser som görs av systemet.

De snabba framstegen inom AI och maskininlärning har hittills främst baserats på bästa praxis, medan den bakomliggande matematiska teorin har saknats. Inom WASP-AI/MATH ligger tonvikten på att förstå de matematiska grunderna för AI, med syfte att utveckla och formulera matematiska begrepp och teorem. Att utveckla en stabil teoretisk grund är essentiellt för att kunna förutsäga de alltmer avancerade AI-modellernas hantering av nya data.

Mer information på våra engelska sidor.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings