Om WASP

WASP: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, är ett nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering. WASP utgör det största individuella forskningsprogrammet i Sverige i modern tid.

 

Forskningsprogrammets mål är att föra Sverige till en internationellt erkänd och ledande position inom områdena artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara.

Programmet har fem partneruniversitet: Chalmers tekniska högskola, Linköpings Universitet, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan och Umeå universitet. Dessutom har WASP flera affilierade forskargrupper inom Örebro Universitet, Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. På dessa universitet finns både etablerade seniora akademiker och nyrekryterade forskare anslutna till programmet.

Samverkan mellan akademi och näringsliv är grundstommen inom WASP.

Forskning inom WASP

WASP omfattar forskningsområdena artificiell intelligens och autonoma system i samverkan med människor. Mjukvara är grunden till dessa system och mjukvaruforskning är därför ett integrerat tema inom hela programmet.

Forskningen bedrivs i huvudsak genom doktorandprojekt inom både akademi och industri, samt av postdoktorer. Genom satsningar på samverkansprojekt skapas möten mellan forskare inom olika fält, vilket främjar uppbyggnad av nya forskningsmiljöer. Projekten representerar ämnesmässigt både djup och bredd och gemensamt för alla initiativ finansierade av WASP är strävan efter excellens.

Läs mer under Forskning.

Strategiska instrument

Följande strategiska instrument har utvecklats för att uppnå programmets syfte:

 • Ett utmanande forskningsprogram
 • En nationell forskarskola
 • Ett strategiskt internationellt rekryteringsprogram
 • Forskningsarenor för industrisamverkan (WARA)
 • Internationalisering genom partnerskap med olika universitet
 • Kommunikation, evenemang och nätverkande

Varje instrument är uppbyggt av en mängd olika initiativ för att upprätthålla en dynamisk organisation som svarar upp mot programmets utveckling och den ständigt föränderliga omvärlden.

Läs mer under: Vision och strategi 

WASP i siffror

 • Startade 2015, pågår till åtminstone 2031
 • Nuvarande finansiering: 6,2 miljarder SEK, varav 4.9 miljarder från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och övrig finansiering från Sveriges fem partneruniversitet
 • Mer än 60 involverade industripartners
 • Mål: 80 nya etablerade forskargrupper och 600 examinerade doktorer inom forskarskolan, varav 150 inom industrin

 

WASP organisation

Styrelser och ledningsgrupper (länkar till engelska sidor)

Styrelse

Ledningsgrupper

ISAB

Arbetsgrupp för mångfald och inkludering (DIG)

 

Kontakta WASP

Välkommen att kontakta oss!

 

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
 • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
 • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings