Forskarskolan

Forskarskolan har som mål att ge doktorander nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och aktivt bidra till den tvärvetenskapliga forskningen inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara.

I forskarskolan ingår akademiska doktorander och industridoktorander finansierade av WASP, samt affilierade doktorander som deltar i kurser och aktiviteter utan att ha forskningsfinansiering från programmet. Genom undervisning av ledande forskare inom respektive område får doktoranderna både en gedigen vetenskaplig grund och spetskunskaper. Forskarskolans mål är också att göra doktoranderna förtrogna med det svenska näringslivet och forma ett starkt, professionellt och internationellt nätverk inom både akademi och näringsliv.

Doktorander inom akademi och näringsliv

Samverkan mellan näringsliv och akademi är av avgörande betydelse för spridning av kunskap från forskning och utveckling till företag och samhälle. Industridoktorander främjar samarbeten och utbyten mellan akademi och näringsliv, både vad gäller relevanta forskningsresultat och tillgång på kompetens.

En industridoktorand genomför sin forskarutbildning och är samtidigt anställd på ett företag med betydande forskningsverksamhet i Sverige. Doktoranden är inskriven på en akademisk fakultet, och har en huvudhandledare inom akademin, samt en mentor inom industrin. I forskarutbildningen ingår utöver kurser ett forskningsprojekt som skall leda till en licentiatuppsats och/eller doktorsavhandling.

Ett starkt professionellt nätverk

Forskarskolan inom WASP skapar unika möjligheter för doktorander att uppnå internationell forskningsexcellens med industriell relevans. Genom ett målmedvetet utbildningsprogram med specialdesignade kurser, internationella utbyten och studiebesök hos svenska industripartners, formas ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk av doktorander, seniora forskare och representanter från Sveriges näringsliv. WASP anordnar också kontinuerligt olika evenemang med representanter från akademi och industri, vilket ger ytterligare möjligheter för nätverksbyggande.

Målsättningen inom forskarskolan till och med år 2031, är 600 examinerade doktorer varav 150 ska ha varit industridoktorander.

Mer om forskarskolan (på engelska)

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings