Photo by NASA on Unsplash

Ett rymd- och undervattenslaboratorium för robotar byggs nu upp vid KTH, inom ramen för NEST-projektet Discower. ”Det är samma eller liknande matematiska algoritmer för robust styrning av robotar i de här miljöerna”, intygar forskningsledaren Dimos Dimarogonas.

Förhoppningen är att forskningen kring säker och robust styrning av robotar under vatten respektive ute i rymden ska kunna ta stora kliv framåt genom samarbetet. Det är robotar som genom att samarbeta med varandra ska kunna övervaka, plocka bort skräp och utföra underhåll, såväl i och vid rymdstationer som på havens botten. I rymden finns i dag stora mängder rymdskrot som behöver hanteras för säker rymdfart och på havsbottnarna finns infrastruktur, som fiberkablar och gasledningar, som numera utsätts för attacker och sabotage.

-Vi har identifierat ett vetenskapsområde där två tidigare åtskilda forskningsområden har mycket att lära av varandra. Vi ser också att såväl forskningen som svensk industri kan få en ledande roll i världen inom det här tvärvetenskapliga området, säger Dimos Dimarogonas.

Pedro Roque, doktorand hos Dimos Dimarogonas, är den som får huvudansvaret för uppbyggnaden av det nya rymdteknik-laboratoriet. I dess närhet pågår också projekteringen av en större vattentank för undervattenstester:

-Vi bygger upp en Space Robotics Arena inom WASP:S ekosystem för att kunna testa hur flera robotar kan samarbeta, flygande robotar inne i en rymdstation till exempel.

Här kan vi testa och se vad som verkligen händer. För utvecklingen av mjukvaran samarbetar vi nära med NASA, säger Pedro Roque.

Han ser också fram emot att kunna testa liknande scenarier i rymdlabbet och i vattentanken för att sedan direkt kunna överföra kunskaper och insikter.

Multidisciplinärt samarbete

Fyra forskningsledare med olika specialiteter deltar i Discower, Dimos Dimarogonas, är professor i reglerteknik. Jana Tumova, biträdande professor i robotik står för forskningen om styralgoritmer för planering, beslutsfattande och lärande. Christer Fuglesang, professor i Rymdfart (Astronautics), bidrar med rymdteknisk kompetens och Ivan Stenius, biträdande professor i undervattensarkitektur (Naval Architecture) står för teknisk kompetens under vatten. I projektet har det också anställts fyra doktorander, en hos respektive forskningsledare. Samtliga är verksamma vid KTH.

Tyngdlösheten, eller bristen på gravitation, är det som för dem samman, samma matematiska algoritmer kan användas vid styrningen, med små modifikationer. Men visst finns det också skillnader.

-Astronauter tränas i stora vattentankar hos NASA, men det är enklare att arbeta i rymdens tyngdlöshet, dels finns det inget motstånd alls, som i vatten, och det finns heller inget upp och ner i en rymdstation, säger Christer Fuglesang.

Ivan Stenius påpekar också att kommunikationen måste ske på helt olika vis under vatten och ute i rymden:

-På havsbotten fungerar inte radiovågor, det är akustisk signalering som gäller. Skillnaderna gäller såväl kommunikationen mellan robotarna som vid överföring av sensordata, säger han.

Dimos Dimarogonas har gott hopp om att de utmaningar som finns med gemensamma krafter ska gå att lösa:

-För oss handlar det om ett utveckla multirobotsystem där robotarna kan samarbeta och utföra uppdrag tillsammans med ett minimum av kommunikation sinsemellan. De ska vara robusta, fungera i utmanande miljöer, och systemet ska vara skalbart. Det här är ett väldigt roligt och utmanande projekt, intygar han.

NEST står för nyskapande, excellens, synergier och team. Discower är ett av nio NEST -projekt som finansieras via WASP med 20 miljoner kronor vardera under fem år. Urvalet av projekt har skett med hjälp av en internationell kommitté.

Kontaktperson: Dimos Dimarogonas

mail: dimos@kth.se

Dimos Dimoragonas

Läs mer på projektets hemsida (engelska)


Publicerad: 2022-11-29

Senaste nyheterna

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings