Lars Svensson and David Gillsjö, founders of Nordic Forestry Automation (NFA)

Lars Svensson och David Gillsjö träffades som doktorander i WASP. De såg en möjlighet i att använda teknik från autonoma system och AI för att skapa nya verktyg för skogsbruket och bidra till att lösa många av branschens utmaningar.

Företaget, Nordic Forestry Automation (NFA), startades 2021 och har nyligen kommit igång ordentligt. De har tagit in en första investeringsrunda på 10 miljoner kronor med bland andra skogsbolagen Södra och Sveaskog. Den första produkten, ett sensorbaserat förarstöd för skogsmaskiner, börjar levereras under hösten.

Grundarna lärde känna varandra genom WASP-programmets kursprogram och studieresor. Lars Svensson är uppvuxen på en skogsgård, och redan under WASP-tiden började han göra efterforskningar och spåna på framtida möjligheter för autonoma system att göra nytta i skogsbranschen.

– Grundidén till företaget var att utnyttja den senaste tekniken från autonoma system och AI för att skapa nya verktyg för hållbart skogsbruk, säger Lars Svensson.

Som ett första steg byggde grundarna en testutrustning hemma i garaget, med sensorer, beräkningshårdvara och grundläggande funktionalitet för lokalisering i skogsmiljö, samt detektion, positionering, diametermätning och artklassificering av träd. Prototypen visades upp för skogsbolagen och man påbörjade en dialog för att komma fram till var i den skogliga värdekedjan det fanns reell nytta med tekniken på kort och på lång sikt. Det ledde fram till den första tillämpningen – ett sensorbaserat förarstödsystem för skogsmaskiner, som ett första steg mot en ökad automationsgrad i branschen.

– Den största tekniska utmaningen är att få till robust perception i den organiska och ostrukturerade skogsmiljön, som dessutom varierar mycket från skog till skog. Den breda allmänbildningen kring algoritm- och mjukvaruutveckling, moln- och datahantering som vi fått från WASP-programmet har varit till stor hjälp för att kunna angripa problemet, säger Lars Svensson.

The sensor on a forest machine

Sensorn på en skogsmaskin.

Att köra skogsmaskin i gallring eller alternativa skogsskötselmetoder där man också bara hugger ned en delmängd av träden, innebär ett konstant beslutsfattande för föraren. Besluten handlar om vilka träd som ska avverkas och vilka träd som ska sparas för att bäst gynna skogens olika värden. Utförandet är avgörande för skogens långsiktiga utveckling, men sker idag helt manuellt och baseras på den enskilde förarens erfarenhet. Förarens arbete innebär en hög kognitiv belastning vilket i sin tur leder till problem med produktionstakt, kvalitet på resultatet och hög personalomsättning.

NFA:s första produkt är ett sensorbaserat förarstödsystem som kan eftermonteras i vilken skogsmaskin som helst, och stöttar föraren i skogsskötselbesluten. Systemet mäter, positionerar och klassificerar alla träd runt maskinen automatiskt och i realtid. Informationen om träden används i första hand för att stötta föraren med information om vilka träd som ska tas ut och vilka som ska sparas. På så sätt realiseras specifikationen för avverkningen på ett effektivt sätt. Trädinformationen sparas också löpande och levereras till skogsägaren – vilket möjliggör kvalitetssäkring av avverkningen, ökad transparens i processen och nya möjligheter för skogsägaren att implementera alternativa skötselmetoder.

The user interface of the NFA product

Produktens användargränssnitt.

– Vi ser sensorbaserade förarstöd som en möjliggörare för ett mer variationsrikt skogsbruk. Tekniken skapar förutsättningar för alla förare att effektivt realisera vilken skötselmetod som helst, så att varje skogsägare kan bedriva precis det skogsbruk de vill. Exempelvis går det att välja metoder som gynnar biologisk mångfald eller ökad kolinlagring i skogen, säger Lars Svensson.

Sedan investeringsrundan blev klar i våras har teamet och utvecklingstakten ökat snabbt. Redan under hösten levereras de första förserie-systemen till utvalda kunder. Bolaget fortsätter att växa och längre fram siktar man på att vidareutveckla tekniken mot autonoma system för skogsbruket.

– Grundförmågan att bygga upp en digital representation av skogsmiljön i realtid har en mängd olika tillämpningsområden. Vi ser framför oss en serie av produkter med successivt ökande automationsgrad inom skogsbruket, på samma sätt som utvecklingen sett ut i exempelvis fordonsindustrin, säger Lars Svensson.

Avslutningsvis tipsar han också om att de vill växa i teamet och att WASP är en nyckelgrupp med kompetens som de behöver mer av.

Mer information om Nordic Forestry Automation

Mer information om bolaget samt kontaktinformation: https://www.nordicforestryautomation.com/


Publicerad: 2023-11-06

Senaste nyheterna

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings