Från vänster: Per Runeson, professor, Lunds universitet, Sandra Friberg, docent, Uppsala universitet, Sara Mazur, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Giovanni Leoni, Head of Business Strategy, Credo AI

Den 23 maj samlades ledande forskare och forskningsledare inom AI på Grand Hôtel i Stockholm för årets WASP4ALL-konferens. Det högaktuella ämnet för dagen var artificiell intelligens (AI) med människan i centrum, och diskussionerna kretsade kring etik, regelverk och teknikutveckling.  

WASP4ALL, som i år var ett samarbete mellan WASP och systerprogrammet WASP Humanity and Society (HS), syftade till att lyfta diskussionen om hur vi ska fortsätta bedriva forskning inom ett område som rör sig snabbt, samtidigt som vi respekterar regelverk, tar hänsyn till etik och värnar om mänskliga värden och därmed premiera den goda användningen av AI. 

Flera av dagens talare lyfte Sveriges styrkor i att driva forskning inom AI.  

– I Sverige har vi en nu en god internationell position vad gäller forskning och utveckling, tack vare program som WASP och WASP-HS. En styrka i Sverige är vår förmåga till samarbeten över olika ämnesområden och WASP4ALL i år lyfter detta perspektiv, säger Anders Ynnerman, programdirektör WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, och fortsätter: 

– Jag är övertygad om att människocentrerad AI är nyckeln till att vi ska göra tekniken mer produktiv samt få den effekt som vi har sett framför oss i många år och säkerställa att vi kan dra nytta av AI och samtidigt undvika problem. Vi behöver regelverk, framsyn samt hantering av data på ett korrekt sätt.  

Så påverkar EU:s regelverk AI-forskning och utveckling i Sverige 

Sandra Friberg, docent vid Uppsala universitet, och forskningsledare inom WASP-HS, delade sina insikter om AI-utveckling ur ett juridiskt perspektiv. Hon berättade om EU:s regelverk, AI Act, och lyfte vikten av samarbete mellan jurister och de som utvecklar AI – det är genom samarbete över olika ämnesområden som vi kan ta viktiga steg mot en ansvarsfull AI-utveckling som i tur kan skapa nya möjligheter och fördelar inom AI utveckling och användning.  

Giovanni Leoni, Head of Business Strategy & Development, Credo AI talade om AI-styrning (AI Governance) ur ett företagsperspektiv. AI-styrning handlar om att skapa förutsättningar för etiska AI-system. Han menar att regelefterlevnad på AI-området i slutändan leder till bättre affärer och ökar förtroendet för de företag som inkorporerar det i sin affärsmodell.

Därefter hölls en paneldiskussion, ledd av Francis Lee, forskare på Chalmers, samt forskningsledare inom WASP-HS. Han reflekterade över möjligheterna men även riskerna med AI samt hur AI kan vara en tillgång för Sverige.  

– AI är idag en transformativ kraft som driver fram innovationer inom vetenskap, vård, cybersäkerhet och industri. Men som all teknik är AI ett tveeggat svärd. För att bygga en ansvarsfull framtid med AI krävs en allians mellan teknik och samhällsvetenskap. Det gör att ett samarbete mellan WASP och WASP-HS är avgörande för att integrera dessa perspektiv och främja etisk och socialt ansvarsfull AI, vilket är nödvändigt för att skapa ett bättre samhälle med AI, säger Francis Lee. 

Framtidens AI och tvärvetenskapliga projekt

Luc de Raedt, Wallenberg Chair gästprofessor, Örebro universitet och KU Leuven, talade om en ny våg inom AI som kallas Neurosymbolic Learning. Genom att integrera symboliskt resonemang med maskininlärning hoppas han skapa mer intelligenta och flexibla AI-system. 

Dagen avslutades med ytterligare diskussioner och projektpresentationer för att konkret visa på hur forskare redan idag kombinerar humanistisk och teknisk forskning.  

Talare under konferensen  

 • Pontus de Laval, styrelseordförande WASP  
 • Sara Mazur, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
 • Anders Ynnerman, programdirektör WASP 
 • Francis Lee, forskare på avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle på Chalmers, samt forskningsledare inom WASP-HS 
 • Danica Kragic, professor, KTH Kungliga Tekniska högskolan och vice direktör WASP 
 • Fredrik Heintz, professor, Linköpings universitet samt direktör för WASP forskarskola  
 • Sandra Friberg, docent, Uppsala universitet, och forskningsledare inom WASP-HS 
 • Giovanni Leoni, Head of Business Strategy & Development, Credo AI 
 • Per Runeson, professor, Lund universitet 
 • Luc de Raedt, Wallenberg Chair gästprofessor, Örebro universitet och KU Leuven 
 • Iolanda Leite, universitetslektor, KTH Kungliga Tekniska högskolan 
 • Sara Ljungblad, universitetslektor, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola 
 • Irina Shklovski, gästprofessor, Linköpings universitet och Köpenhamns universitet  
 • Kenneth Bodin,VD, Algoryx och gästforskare Umeå universitet 

Se hela programmet här

Bilder från WASP4ALL 2024

Sara Mazur, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Pontus de Laval, styrelseordförande WASP och Anders Ynnerman, programdirektör WASP. Fotograf: Kalle Prorok. 

Sandra Friberg, docent, Uppsala universitet och Francis Lee, forskare, Chalmers.

 

Giovanni Leoni, Head of Business Strategy & Development, Credo AI

Giovanni Leoni, Head of Business Strategy & Development, Credo AI.

 

Luc de Raedt, Wallenberg Chair gästprofessor, Örebro universitet och KU Leuven

Luc de Raedt, Wallenberg Chair gästprofessor, Örebro universitet och KU Leuven.

 

Panelsamtal ledd av Francis Lee. Fotograf Kalle Prorok

Panelsamtal ledd av Francis Lee. Fotograf: Kalle Prorok. På bilden från vänster: Francis Lee, forskare, Chalmers, Per Runeson, professor, Lunds universitet, Sandra Friberg, docent, Uppsala universitet, Sara Mazur, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Giovanni Leoni, Head of Business Strategy, Credo AI

 

Panelsamtal. Fotograf Kalle Prorok

Panelsamtal under WASP4ALL 2024. Fotograf: Kalle Prorok. På bilden från vänster: Danica Kragic, professor, KTH Kungliga Tekniska högskolan och vice direktör WASP, Kenneth Bodin,VD, Algoryx och gästforskare Umeå universitet, Iolanda Leite, universitetslektor, KTH Kungliga Tekniska högskolan, Sara Ljungblad, universitetslektor, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, Irina Shklovski, gästprofessor, Linköpings universitet och Köpenhamns universitet och Luc de Raedt, Wallenberg Chair gästprofessor, Örebro universitet och KU Leuven. 

WASP4ALL 2024


Publicerad: 2024-06-13

Senaste nyheterna

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
 • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
 • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings