Cybersäkerhet är för närvarande ett högprioriterat ämne i den offentliga debatten. WASP satsar nu 180 miljoner kronor på att stärka svensk forskning inom området. Initiativet möjliggörs genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Forskningen inom WASP ligger i den absoluta internationella frontlinjen inom många av de underliggande teknikområdena som krävs inom cybersäkerhet, vilket är ett brett område som förgrenar sig till artificiell intelligens och autonoma system samt mjukvaruteknik och ingenjörskonst. Det finns många applikationsområden för cybersäkerhet som är avgörande i det moderna samhället. Attacker på IT-infrastruktur har stört samhälleliga och kommersiella tjänster under Covid-19-pandemin, och i de senaste valen runt om i världen har säkerhetsintrång gjort det möjligt att manipulera informationsflöden. Det senaste exemplet är det pågående kriget i Ukraina, som också utkämpas i den virtuella världen.

Att WASP har både stark och bred forskning inom cybersäkerhet och dess underliggande teknologier gör att vi har en unik plattform att bygga vidare på, säger WASP:s programchef Anders Ynnerman:

– Den här donationen gör det möjligt att ytterligare stärka vår position inom området och sätta samman konstellationer av forskare med stort fokus på cybersäkerhet. För att skapa genomslag både på kort och lång sikt kommer vi att arbeta i nära samarbete med intressenter inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Sara Mazur, ordförande i WASP:s styrelse, framhåller att förstärkningen av grundforskningen inom cybersäkerhet är en långsiktig strategisk satsning där WASP har en nyckelroll i Sverige.

– Det här är ett initiativ som visar WASP:s möjliggörande roll i många kritiska tillämpningar i samhället och industrin. Med hjälp av grundforskningen inom WASP kan vi bidra till att tillhandahålla långsiktig kompetens inom ett område som spelar en allt viktigare roll i den snabbt föränderliga globala situationen.

Prioriterat område i hela ekosystemet

Med denna ekonomiska förstärkning av WASP lyfts cybersäkerhet fram som ett högprioriterat forskningsområde i programmet. Programledningen ska nu snabbt ta fram en strategi för hur donationen får optimal effekt inom WASP:s forskningsekosystem, förklarar Anders Ynnerman:

– Vi kommer att bygga vidare på den plattform som WASP har skapat, innehållande närmare 400 doktorander i programmet, 49 rekryterade forskare från hela världen, samt akademi-industri samarbetsarenor och forum.


Publicerad: 2022-05-19

Senaste nyheterna

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings