Ditt uppdrag

WASP, Wallenberg AI, Autonomous System and Software program söker nu en koordinator till programkontoret. Tjänsten är placerad vid Grants and Program Offices, Linköpings universitet.

Arbetet som koordinator innehåller varierande uppgifter. Framförallt innefattar arbetet uppgifter kopplade till WASPs forskarskola samt projektledning av större event, men även andra uppgifter kan komma att bli aktuella.

Inom WASPs forskarskola ingår bland annat arbetsuppgifter kopplade till kursadministration av den nationella forskarskolan inom WASP med över 300 aktiva doktorander. Exempelvis innebär detta hantering av beslut, resultat och dokumentation samt mötesadministration.

Arbetet innefattar även att vara projektledare för större event riktade till WASPs doktorander, forskare inom WASP och externa samarbetspartners. Våra event har höga krav på innehåll och kvalité. Vanligtvis deltar 300–500 deltagare från akademi och industri och talarlistan brukar bestå av internationella toppforskare, finansiärer och beslutsfattare. Även studiebesök för doktorander till samverkande svenska företag organiseras regelbundet.

View all positions