Ditt uppdrag

Forskningsprogrammet WASP, Wallenberg AI, Autonomous System and Software program söker nu en forskningskoordinator/science writer med ansvar för kunskapsspridning av programmets resultat. Tjänsten är placerad på Linköpings universitet.

Arbetet innefattar att ta fram vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, både på engelska och svenska, som beskriver pågående forskning inom AI, autonoma system och mjukvara inom ramen för forskningsprogrammet WASP (https://wasp-sweden.org/). Texterna kommer att ligga till grund för kunskapsspridning av WASPs forskning där forskare inom angränsande områden, samarbetspartners och allmänhet är målgrupper. Arbetet utförs i nära dialog med WASPs forskare vid våra medlemsuniversitet CTH, KTH, LiU, LU, UmU, UU, ÖrU och med de forskare inom svensk industri som samverkar med WASP.

View all positions