Professor i datavetenskap, Ana Paiva, är ny gästprofessor via WASP. Hennes forskning handlar om att utveckla AI-system som kan interagera och samarbeta med människor – precis som människor gör sinsemellan.

– Det behövs mer forskning och utveckling för att göra AI social, säger hon.

I sin forskning utvecklar Ana Paiva artificiell intelligens, AI, med förmågan att uppmärksamma och förstå sociala signaler. AI ska kunna hantera och delta i sociala interaktioner, till exempel genom att anpassa sig till människor och agera ansvarsfullt.

– Närvaron av AI i våra liv ökar och så även vårt beroende av beslut fattade av AI. Detta skulle kunna leda till negativa konsekvenser som underminerar våra sociala värderingar eller känslan av ansvar mot andra. Därför är det viktigt att vi utvecklar AI-teknik som är socialt intelligent, säger hon.

Utvecklingen inom AI-området rör sig snabbt. Det stora genomslaget som AI-verktyget, Chat GPT, har fått sedan lanseringen förra året, har visat på vikten av att främja samarbete och medmänsklighet i samspelet mellan människor och AI. Med sin forskning hoppas Ana Piava lägga grunden till ett helt nytt forskningsfält – där AI förstår, förutspår och främjar socialt beteende. Hon kallar det ”prosocialt AI”.

– Målet är att AI-modeller och robotar ska kunna interagera och kommunicera med människor på ett sätt som visar hänsyn och omsorg om människor.

Ana Paiva fick gästprofessuren genom WASP och har titeln WASP Distinguished Guest Professor. Som gästprofessor delar hon sin tid mellan Örebro universitet och Umeå universitet. Till vardags är hon verksam vid University of Lisbon där hon leder forskargruppen The Group of AI for People and Society.

– Som gästprofessor vid två lärosäten inom WASP-programmet har jag en unik möjlighet att utforska det här AI-området.

Samarbetet med Örebro universitet omfattar robotar som genom sina sätt att agera och reagera främjar social samverkan. Både Örebro universitet och Umeå universitet är involverade i arbetet med att bilda ett forskarnätverk och etablera det nya forskarfältet.

– Jag beundrar dynamiken inom AI-området i Sverige och jag hoppas kunna bidra till dess utveckling och samtidigt knyta närmare band mellan Sverige och Portugal, säger hon.

Startskottet för samarbetet blir en workshop där forskarna från både Örebro universitet och Umeå universitet ska delta.

– Jag hoppas också kunna engagera andra lärosäten inom WASP-programmet i vårt arbete.

 

 


Publicerad: 2023-08-18

Senaste nyheterna

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings