Linnea Persson, tidigare WASP-doktorand i autonomi och reglerteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, idag anställd på AirForestry, har tilldelats utmärkelsen årets alumn 2022. Detta tillkännagavs vid WASPs vinterkonferens i januari 2023.

Genom utmärkelsen årets alumn uppmärksammas tidigare doktorander inom WASP, som har utmärkt sig, både genom stort engagemang inom forskningsprogrammet och genom att bidra vetenskapligt till samhället i stort.

Linnea Persson fick priset 2022 med följande motivering:

”Som en utmärkt förebild för doktorander har Linnea Persson visat på vilka sätt många av instrumenten inom WASP, som exempelvis forskningsarenorna, kan vara till nytta för samhället. Genom sin domänexpertis är hon en förebild för hur utbildning och forskning kan samverka och därmed hur forskning inom AI och autonoma system kan användas i ett socialt relevant sammanhang.”

Från akademin till nystartat techbolag

Linnea Persson disputerade i juni 2021 vid KTH med sin avhandling “Model Predictive Control for Cooperative Rendezvous of Autonomous Unmanned Vehicles”, med professor Bo Wahlberg som handledare:

-Under min doktorandtid har jag arbetat med frågeställningar kring hur ett flygfordon kan styras att landa autonomt ovanpå en rörlig plattform. Detta görs kooperativt, vilket innebär att man kan kontrollera båda fordonen, säger Linnea Persson.

Idag är Linnea Persson anställd på uppstartsföretaget AirForestry, med syfte att utveckla drönare som kan fungera som nya, miljövänliga gallringsverktyg för framtidens skogsbruk:

– Tanken bakom företaget är att revolutionera skogsbruket genom att trädgallring kan ske från luften. Med hjälp av stora drönare vill AirForestry ta bort behovet av tunga bränsledrivna fordon och därigenom minska onödiga skador på skogen, säger Linnea Persson.

Att börja på ett nystartat företag efter doktorsexamen var ett lyckat val för Linnea Persson:

-Det finns många spännande saker man kan göra som ingenjör med intressen för robotik och automation på ett företag som AirForestry. Det kan handla om exempelvis automatisering av drönarkontroll för att minska behovet av en pilot, smart trädavkänning samt analys och uppskalning med hjälp av flera samverkande drönare och andra fordon, säger hon.

Praktiskt arbete under doktorsexamen var mycket värdefullt

Enligt Linnea finns det både skillnader och likheter mellan att jobba inom akademi och industri:

-En av de stora likheterna med att arbeta i ett nystartat företag och att arbeta i akademin är att man arbetar fram något helt nytt. Det finns ingen färdig lösning på ditt problem, du måste kunna tänka utanför boxen.

Linnea rekommenderar starkt nuvarande doktorander att göra en del praktiskt arbete inom sitt avhandlingsarbete, inte minst för de som ska fortsätta utanför akademin efter examen. För henne var samarbetet inom forskningsarenan WARA-PS av stor betydelse:

-Det är väldigt värdefullt att ha såväl den vetenskapliga kunskapen som de praktiska färdigheterna. Du kommer också att lära dig mycket om din problemfrågeställning när du försöker implementera det på ett riktigt system, säger Linnea Persson.

Linneas föreläsning från vinterkonferensen, januari 2023


Publicerad: 2023-01-23

Senaste nyheterna

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
The WASP website wasp-sweden.org uses cookies. Cookies are small text files that are stored on a visitor’s computer and can be used to follow the visitor’s actions on the website. There are two types of cookie:
  • permanent cookies, which remain on a visitor’s computer for a certain, pre-determined duration,
  • session cookies, which are stored temporarily in the computer memory during the period under which a visitor views the website. Session cookies disappear when the visitor closes the web browser.
Permanent cookies are used to store any personal settings that are used. If you do not want cookies to be used, you can switch them off in the security settings of the web browser. It is also possible to set the security of the web browser such that the computer asks you each time a website wants to store a cookie on your computer. The web browser can also delete previously stored cookies: the help function for the web browser contains more information about this. The Swedish Post and Telecom Authority is the supervisory authority in this field. It provides further information about cookies on its website, www.pts.se.
Save settings
Cookies settings